Medarbeidersamtalen-et pliktløp eller en arena for utvikling?

Medarbeidersamtalen-et pliktløp eller en arena for utvikling?
Hvorfor sliter mange bedrifter med å få gjennomført jevnlige medarbeidersamtaler?
Spør du ledere og ansatte om hvordan det står til i bedriften når det gjelder gjennomføring av medarbeidersamtalen, svarer for mange at den gjennomføres for sjelden eller aldri. Spør du også om hvilket utbytte leder og medarbeider har av samtalen, svarer mange at utbyttet er lite. Noen ganger gir både ledere og ansatte uttrykk for at kvaliteten på samtalen i verste fall skaper frustrasjon og at det hadde vært bedre om samtalen ikke ble gjennomført i det hele tatt. Det blir nærmest et pliktløp for å krysse av at man har gjennomført det i år også.
Hvorfor blir det slik?
Vi forventer at ledere gjennomfører gode samtaler uten at selskapet har gitt noen klar instruks for eller opplæring i hvordan den skal gjennomføres. Det er ikke nok å ha gode skjema som dekker de viktige samtalepunkter. Det blir ikke nødvendigvis en nyttig samtale ut av det. Det er ikke slik at fordi man er leder så vet man hvordan man skal samtale med medarbeideren på riktig måte. Noen ledere klarer dette meget bra mens andre sliter. Resultatet blir et stort sprik i kvaliteten på samtalene innad i bedriften.
Når vi opplever en aktivitet som lite meningsfull, blir den nedprioritert i en travel hverdag. Samtalen blir ikke gjennomført eller det blir en proforma skjematisk gjennomgang som har liten verdi.
Hva skal til for at samtalen blir opplevd som nyttige og verdiskapende?
Bedriften må gi klare føringer for gjennomføringen, både når det gjelder hyppighet og innhold. Ledere må gis opplæring som gir dem anledning til å bli gode på slike samtaler. Da har man en større sannsynlighet for at samtalene blir gjennomført med kvalitet og verdiskapning fordi både ledere og medarbeidere opplever den som nyttig og relevant for jobben som utføres.
Vi i Raadvill jobber mye med å hjelpe bedrifter med dette og ser mange positive endringer ved øket kvalitet og hyppighet på medarbeidersamtalene.