Å lede i krise

Å lede i krise
Nå er det mange ledere som opplever det å lede som svært krevende og rammebetingelsene endrer seg nærmest kontinuerlig. Det er mange hensyn for lederen å ta når det er krise; ansatte, eiere/styret, kunder, kreditorer, myndigheter osv. Lederen har mindre tid enn vanlig til å vurdere situasjoner før vanskelige og tøffe avgjørelser må tas. Samtidig må lederen holde hodet kaldt og sørge for at bedriften overlever på en måte som gjør at man raskest mulig er tilbake i normal drift når situasjonen er normalisert.
I slike situasjoner kan det være godt å ha noen å sparre og diskutere med. Noen som har erfaring fra å lede i krise og som du kan snakke fritt med. Har du behov for dette, ta kontakt med oss i Raadvill.