Ledelse og kultur

Ledelse og kultur
Hvor viktig er kulturen i bedriften for suksess? Det er en generell oppfatning at en god kultur gir bedre resultater enn en dårlig kultur. Allikevel kan det være utfordrende å definere hva som kjennetegner en god kultur. Dersom man spør hva som bør kjennetegne god bedriftskultur, kan svarene på det variere  avhengig av hvilken type bedrift man arbeider i; størrelse, bransje, alder, historikk m.m. Følger vi opp dette med å spørre om status på kulturen i bedriften, kan svarene variere veldig i forhold til hvem man spør i organisasjonen. Det kan være stor variasjon i hvordan kulturen oppleves. Ofte ser man at det er flere forskjellige subkulturer i bedriften.
Når vi oppdager at opplevd kultur i bedriften avviker fra den kultur vi ønsker å ha, representerer dette en kapital for lederne. Med fornuftige tiltak kan man endre kulturen;
  • Hvordan vi skal utføre arbeidet
  • Hvordan vi skal kommunisere internt og eksternt
  • Hvordan vi skal lede
For å endre kultur er det ikke nok å beskrive behov for endring i presentasjoner, rundskriv og møter med de ansatte. Man kan kun endre kultur gjennom god ledelse på alle nivå. Derfor trenger vi ledere som kommuniserer på en enhetlig måte, herunder også behovet for endring. Over tid vil man da oppnå å endre kulturen til å være i samsvar med visjonen, verdiene og de standarder bedriften har bestemt skal være styrende for hvordan bedriften skal ledes.
Vi i Raadvill hjelper bedrifter med å kartlegge kulturen. Vi bidrar også med å gjennomføre de endringer som er nødvendige etter en slik kartlegging gjennom å trene og utvikle lederne.