Møtene-den største tidstyven

Møtene-den største tidstyven

Hvor mange møter deltar du på hver uke?
Hvor mange timer utgjør det av din totale arbeidsinnsats?

 

Mange er frustrerte og synes de går i for mange møter. Hvor ofte opplever vi at vi ikke har noe å bidra med i møter, men kun lytter til samtaler som i beste fall har noe informasjonsverdi for oss (informasjon som kunne ha blitt gitt ut i et referat)?
Må det være slik? Er det ok at lederen kaller inn mange mennesker til møter som kun gjelder noen få? Er det ok at en prosjektleder kaller inn 10-15 personer fra forskjellige avdelinger for å diskutere saker som kun angår kanskje 5 personer? Er det ok at det brukes verdifull arbeidstid i møter til rutinemessig avrapportering?
Nei, det er sløseri med arbeidstid, men allikevel blir dette stilltiende akseptert i mange bedrifter. I verste fall kan slike møter bidra til negativ verdiskapning.
Hvem skal så sette standarden for hva som er akseptert? Svaret er; lederen. Dersom det etableres klare retningslinjer for hvordan møter skal gjennomføres og dette blir etterlevd, vil det frigjøre en enorm mengde arbeidstid i bedriften.
En endring i hvordan man gjennomfører møter bidrar til store tidsbesparelser. For å oppnå dette kreves det en bevisst omlegging av praksis. Vi i Raadvill bidrar med å trene ledere i å få til gode og effektive møter som oppleves som verdiskapende.