Per Kristian har lang erfaring som leder. Han har blant annet innehatt stillinger som administrerende direktør og operativ direktør. Han har også erfaring fra kjøp og salg av bedrifter. Videre har han bakgrunn fra luftforsvaret som flyger og offiser med utdannelse fra Krigsskolen.

Per Kristian Nagell