Per Kristian har lang erfaring som leder. Han har hatt stillinger som administrerende direktør og operativ direktør i etablerte bedrifter samt i bedrifter i etableringsfasen med påfølgende vekst og internasjonal ekspansjon. Han har også erfaring fra kjøp og salg av bedrifter. Han begynte sin karriere i luftforsvaret som flyger og offiser med utdannelse fra Krigsskolen.

Per Kristian Nagell