Bransjereferanser

Vi som jobber i Raadvill har lang og bred erfaring som leder eller rådgiver i mange bransjer;

 • Olje og gass
 • Kraft
 • Skipsfart
 • Industri
 • Luftfart
 • Bank og finans
 • IT
 • Oppdrett
 • Bygg og anlegg
 • Hotell og restaurant
 • Forlag
 • Arkitekt
 • Handel
 • Transport og logistikk
 • Offentlig virksomhet
 • Barnehagekjede
 • Forpleining