Tjenester

Å oppnå varige forbedringer tar tid

For at dere skal lykkes, trener vi dere i bruk av praktiske verktøy og modeller

Ledertrening

Hos oss møter du nok litt færre ord; derimot flere praktiske verktøy og modeller
  • E-læring for å forstå modeller og verktøy
  • Praktisk trening i bruk av modeller og verktøy
  • Individuell oppfølging og veiledning av ledere
  • Hjelp til å gjennomføre tiltak

Hva får du?

Vi er nøye med å bygge et program for lederne med utgangspunkt i de utfordringene og behovene bedriften har

Vi har god erfaring med å trene på bruk av modeller og verktøy på praktiske cases fra bedriftens virkelighet

For å få best mulig utbytte av treningen og diskusjonene, har vi utviklet et e-lærings program for at deltakerne kan forberede seg og repetere

Dette er en effektiv læringsmetode

Resultat:

  • større gjennomføringsevne
  • høyere grad av etterlevelse
  • økt plandisiplin
  • bedre økonomiske resultater
  • høyere tilfredshet hos kunder, medarbeidere og ledere