Gode ledere er Lønnsomme

Ledere som prioriterer å utvikle seg selv og teamet vil oftere nå målene og oppnå langsiktig lønnsom drift

Gode ledere er effektive ledere som lykkes med å prioritere
Raadvill
startup, whiteboard, room-3267505.jpg
1
1

Hvordan kan vi hjelpe deg å bli en bedre leder

Mange tror det er tilstrekkelig å forstå for å bli en bedre leder

men ...

Å skape resultater sammen med teamet ditt krever at du behersker noen viktige ferdigheter

Å trene ferdigheter er effektivt for å bli bedre og raskt oppnå resultat

Vi hjelper ledere å forstå bedre og trene på prioriterte lederferdigheter

Hos oss får du en dedikert rådgiver

Hvordan gå frem for å skape bedre resultat

01

Identifisere

Utfordring

02

Analysere

03

Forstå

04

Møte
Dokumenterte Resultater

20+ år med erfaring

Til syvende og sist handler alt om hvilke forbedringer eller resultat dere oppnår

Vi som jobber i Raadvill har selv vært ledere i ulike bransjer i mange år, og noen av oss har mer enn 25 års erfaring med å trene ledere

Vi er først og fremst praktiske mennesker som selv har kjent mange av lederne sine utfordringer på kroppen, og vi vet hva som skal til for å lykkes og har vært med på mange vellykkede kundereiser

På veien har vi lyttet til mange hundre ledere fra alle mulige bransjer. De har delt sine erfaringer og innspill med oss. Innhold og arbeidsmåte i Raadvill er positivt preget av disse

Varige forbedringer

Vi tilfører modeller for å analysere og forstå og praktiske verktøy for gjennomføring og mestring

Digital Ledertrening

Raadvill har i samarbeid med Cogno AS utviklet en omfattende digital verktøykasse for ledere. Den inneholder nærmere 50 kurs i tillegg til oppsett for hvordan du kan trene for å nå nye ferdighetsmål

Hvor god er du som leder

Testen består av 25 utsagn eller kjennetegn på en god leder

Gi deg selv en score på hvert utsagn

Framstå som et positivt forbilde
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Aktivt bygge en tydelig bedriftskultur
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Bidra til et godt omdømme
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Lykkes med kontinuerlige forbedringer i teamet
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Vise tydelig null-toleranse for uetisk atferd
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Oversette overordnede mål og hensikter slik at teamet ditt forstår hva det betyr for dem
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Sikre at alle i teamet har eierskap til hva som skal leveres
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Gi tydelige tilbakemeldinger om hva som er forventet
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Utfordre teamet slik at de yter sitt beste
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Formulere og kommunisere riktige mål slik at alle forstår
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Samarbeide effektivt med andre enheter i bedriften
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Tett oppfølging av mål og planer
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Oppnå avtalte mål
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Korrigere og veilede når det oppstår avvik
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Evaluere framdrift og utførelse
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Bidra slik at den enkelte mestrer sine utfordringer bedre
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Gi anerkjennelse når det er fortjent
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Få teamet til å bruke tiden effektivt
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Arbeide bevisst for å nå visjonen
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Etterleve bedriften sine verdier
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Referere til visjon eller verdier for å bygge felles kultur
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Referere til konkrete mål og aktuelle planer i møter og diskusjoner
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Gi teamet og den enkelte retning og rom for å skape grunnlag for utvikling
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Snu negative prosesser til noe bedre
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god
Ville folk vel i vanskelige situasjoner
Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Question 1 of 25

Hva tallene betyr

1   Ingen verdi

2   Lite verdi

3   Sum negativt. Svært varierende kvalitet

4   Sum positivt. Varierende kvalitet

5   Meget bra. Som forventet

6   Svært bra. Over forventning