Eksempler på

Våre Tjenester

Informasjon på
baksiden baksiden baksiden baksiden
av kortet

1

Lederprogram

Foreslå og bidra med:

• Program for ulike ledernivå
• Praktisk gjennomføring
• Samlinger (fysisk / digitalt)
• Individuell oppfølging

Målinger

Målinger av tilfredshet:

• Lage oppsett
• Gjennomføre måling
• Analyse og rapport
• Råd og anbefaling

Målgrupper:
•Kunde
•Leder/medarbeider
•Leverandør

Kulturbygging

Bruk & etterlevelse av:

• Visjon & verdier
• Ambisjoner og strategier i sammenheng
• Narrativet som dimensjon
• Mening & motivasjon

Visjon & verdier

Praktisk bruk og etterlevelse av:

Visjon og verdier som naturlige verktøy i kommunikasjon samt i beslutninger og valg

Råd & veiledning

Bidra som en:

• Diskusjons-/sparringpartner
• Rådgiver i strategiske situasjoner og operative utfordringer
• Kvalitetssikrer av beslutninger individuelt eller for grupper og team

Mål & plan arbeid

Arbeid med å:

• Utarbeide konkrete mål
• Utarbeide tilhørende planer
• Følge opp mål og plan
• Trene i bruk av relevante verktøy

Eksempler: •Forbedrings prosjekt •Strategiprosjekt •Operativ driftsplaner •Individuelle utviklingsplaner

Strategiarbeid

Fasilitere strategiprosessen:

• Ønsket fremtidig posisjon
• Gjennomføring av analyser
• Valg av strategier • Lage mål & plan

Være pådriver i gjennomføringen og sikre at virksomheten følger egne strategier

Fasilitering

Fasilitere ulike prosesser:

• Idedugnader • Interne standarder • Arbeidsprosess; kartlegging og beskrivelse
• Strategi, mål og plan

Vi sikrer gjennomføring og fremdrift og dokumenterer arbeidet

Konfliktløsing

Arbeid med å:

• Diskusjon
• Analysere
• Foreslå løsninger

slik at partene kan enes om mål og plan for å komme videre
1
1