Metode

Mestringsmål
og
Treningsmetoder

Modellen «mestringsmål» viser til prosesser eller initiativ som kan være et eller annet sted på en linje fra at initiativet ikke er kjent overhodet til det er fullt innarbeidet med forventet kvalitet

Grafen viser ulike nivåer av etterlevelse og hvilken effekt de ulike nivå mest sannsynlig gir

1
1

Modellen «treningsmetoder» er et veiledende forslag til en del aktiviteter som er relevante å bruke for å oppnå høy effekt med utgangspunkt i en digital læringsplattform. Ved å velge ut og sette sammen aktiviteter i et tilpasset opplegg kan dette bli en god plan og gjerne med tillegg av andre aktiviteter som ikke er nevnt her

Hvordan kan du bruke modellene for å lykkes bedre

Mestringsmål

Modellen om mestringsmål tar utgangspunkt i at du har valgt en aktivitet som du ønsker eller er pålagt å ha et kvalitativt forhold til.

Aktiviteten kan, for eksempel, være etterlevelse av en prosedyre, gjennomføring av medarbeidersamtale eller å lede møter

Hvor godt du mestrer en aktivitet har avgjørende betydning for hvilke resultat du oppnår, men mange har et naivt forhold til denne erkjennelsen og gjør ikke det som er nødvendig for å mestre på et nivå som igjen gir ønsket resultat

En vanlig misforståelse er at vi kan forvente gode resultat bare vi har «forstått» hvordan en aktivitet skal gjennomføres. Effekten av kun å ha forstått er beskjeden og går raskt mot null dersom forståelsen ikke repeteres eller følges opp med handling

Modellen påstår at det først er når du har tatt et aktivt eierskap og forstår hvordan du skal bruke en aktivitet der du er (narrativ forståelse) og faktisk begynner med regulær bruk at du kan bli virkelig god om du bestemmer deg for det

Det er hvor du legger mestringsmålene som bestemmer hvordan treningen bør foregå

Trykk på bildet for PDF

Vi kommer lenger når vi har bestemt oss for hvor gode vi ønsker å bli og har gode treningsmetoder

Læringsmetoden du velger bør være tilpasset mestringsmålet du setter for deg selv

Treningsmetoder

Oversikten viser kun et utvalg av metoder eller aktiviteter som kan brukes i forhold til de forskjellige mestringsmålene. Mange andre kan selvsagt brukes med hell. Likevel er de foreslåtte aktivitetene opp til nivå «3/Forstått» ganske spesifikke og anbefales

Det er noen ulike aktiviteter for de ulike mestringsintervallene, men det er også aktiviteter som anbefales for alle nivå — som for eksempel det å repetere

Vi antar at ved selvstendig arbeid på vårt digitale treningsstudio vil det være mulig å komme opp på kunnskapsnivå 4. Videre progresjon fra kunnskap til ferdighet, fra nivå 4 til 8, vil i økende grad kreve personlig oppfølging fra en av våre rådgivere. Litt forenklet kan man si at Cogno støtter deg på første delen av reisen, mens Raadvill hjelper deg til høyest mulig effekt

Trykk på bildet for PDF

Digital trening

Digital støtte, personlig oppfølging

Aktiv bruk av digitalt treningsstudio for å komme opp på ønsket kunnskapsnivå

Raadvill-konsulenter hjelper deg og dere til å utvikle dere videre fra kunnskaps- til ferdighetsnivå

Det kan være samlinger, oppfølging og veiledning av grupper eller individuelt, måling, analyse, forbedringer