Visjon

Varige forbedringer

Mange hevder at ledelse er vanskelig. En forklaring kan være at ledere ofte ikke har gode nok verktøy til å møte utfordringene de står i

For oss betyr «varige forbedringer» å legge til rette for økt mestring og trene ferdigheter lederen kan ha praktisk nytte av

Raadvill har verktøyene og erfaring med trening av ledere

job, office, team-5382501.jpg
digital marketing, technology, notebook-1433427.jpg
teamwork, cooperation, brainstorming-3213924.jpg
1
1

Menneskene bak

Kontakt

Arild Tore Aasland

Rådgiver

Utdannet siviløkonom og har vært med siden starten i 2004. Ledererfaring fra store og mindre bedrifter. Lang erfaring med endringsprosesser

Erik Astad

Rådgiver

Økonomisk og pedagogisk utdanning og vært med fra starten. Ledererfaring fra privat og offentlig sektor. Undervist på alle nivå fra vgs til universitet. Har jobbet med flere hundre ledere i langsiktige læringsprogram

Per Kristian Nagell

Rådgiver

Lang erfaring som toppleder i ulike bedrifter. Igangsatt og ledet store prosjekter og omstillinger. Utdannelse fra Luftforsvarets Krigsskole. Har selv brukt Raadvill sine verktøy & modeller for å bygge effektiv lederkultur og skape resultater ved å trene ledere på alle nivå i bedriften

1

Erfaring &
Ekspertise

Vi har lang og bred erfaring som ledere eller rådgivere i mange bransjer

Begeistring kommer gjennom mestring

Vår rolle

Vår rolle som konsulenter er å være pådrivere og å utfordre for skape varige forbedringer hos kundene. Det er bedriften som selv må eie og brenne for sin visjon og sine mål. Kun da kan vi fungere som katalysator og være verdiskapende for å sikre retning og nødvendig disiplin i gjennomføringen og i kommunikasjonen. Vi kan tilføre modeller for å analysere og forstå samt praktiske verktøy for å gjennomføre og mestre.

Videre er vår rolle å være en praktisk veileder, rådgiver og personlige trener slik at dere blir så trygge at dere kan gjenta oppskriften til suksess om og om igjen. Først da kan man kalle det varige forbedringer!

Hva vi legger vekt på med ledelse

Vi legger vekt på at ledelse i stor grad betyr å styre mot resultat og veilede på prosess når prosessen er viktig for resultatet

Derfor er vi nok ganske kritiske til hva ledere bør prioritere og la være å bruke tid på

For oss er etterlevelse å være forutsigbar og disiplinert i den forstand at vår atferd ligger nær opp til visjon, verdier, strategier, mål og plan

Vi tror at motivasjon kommer som en naturlig konsekvens av at vi mestrer og stadig mestrer bedre

For oss er det å bry seg og vise omsorg det samme som at vi som ledere gjør alt vi kan for at andre skal lykkes slik at bedriften lykkes

En god leder setter det langsiktige foran det kortsiktige, men forstår at det er summen av de enkelte dagers suksess som fører oss mot visjonen. Den gode lederen forstår at hans egen suksess først og fremst er summen av medarbeiderne sin suksess

Gode ledere er ofte flittige, trygge og ydmyke og har lite behov for å fremme egen person

Verdier

Direkte

Praktisk

Engasjerende