Hvordan gå frem for å skape resultat?

01

Identifisere

Utfordring

Det naturlige utgangspunktet for alt forbedringsarbeid er at det er identifisert en utfordring og at det er et behov for forbedring

Alt arbeid med forbedring krever ressurser, og ressurser må dirigeres dit de gjør størst nytte

De mest interessante utfordringene å arbeide med er de der nytteverdien av eventuell forbedring er størst

02

Analysere

Utfordring

Før det lages en plan for forbedring er det viktig å bruke tid på noen viktige forhold

Eksempler:  

  • Hva er stort og hva er lite
  • Hva er viktig og hva er uviktig
  • Hvilken risiko finnes dersom vi ikke lykkes
  • Hvilken sannsynlighet finnes for at vi skal lykkes……

De fleste er motiverte for å lykkes med forbedringer og ønsker å komme raskt i gang. En god analyse øker sannsynligheten for å lykkes

03

Forstå

Utfordring

Det er fristende å jobbe med typer utfordringer vi tidligere har lyktes med

Men å prioritere de utfordringene som har størst potensiale i forhold til resultat er viktig forutsetning for at arbeidet med forbedring skal gi mening

En god plan avhenger av at dere har bestemt et konkret mål knyttet til den prioriterte utfordringen, og at dette målet henger sammen med overordnede mål og strategier

04

Møte

Utfordring

Selv om noen utfordringer likner mye på hverandre eller i starten ser helt like ut, så vil analysen og tolkingen av situasjonen være ulik

Derfor vil mål for forbedringsarbeid og planen for hva skal vi gjøre også være ulikt

Vårt råd er å bruke tilstrekkelig tid på å analysere, forstå, bestemme mål og lage en god plan før arbeidet settes i gang